Etapai

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“ trunka devynis mėnesius ir yra organizuojamas keturiais etapais.

I Dainų dainelės 2024 etapas
Pirmojo Dainų dainelės etapo renginiai organizuojami 2023 m. gruodžio mėnesį savivaldybėse. Konkretų laiką ir vietą nustato savivaldybėje paskirtas koordinatorius. Dalyvių skaičius neribojamas.
Dalyvių pasirodymą vertina ir į Konkurso II etapą dalyvius atrenka savivaldybėje sudaryta Konkurso I etapo vertinimo komisija.
Pageidaujantys dalyvauti užpildo nustatytos formos „Dainų dainelės“ dalyvio anketą ir pateikia ją Konkurso I etapo koordinatoriui savo savivaldybėje.
I Dainų dainelės etapo dalyvio anketos forma

II Dainų dainelės 2024 etapas
Antrasis Dainų dainelės etapas organizuojamas 2024 m. sausio–vasario mėnesį pagal organizatoriaus sudarytą grafiką. Grafike nurodomas savivaldybes atstovaujančių solistų ir ansamblių atrankos koncertų laikas ir vieta. Konkurso II etapo atrankos koncertus organizuoja grafike nurodytos savivaldybės.
Konkurso II etapo vertinimo komisija sudaroma iš respublikinės vertinimo komisijos narių ir atrankos koncerte dalyvaujančių savivaldybių deleguotų asmenų.
II Dainų dainelės etapo grafikas

III Dainų dainelės 2024 etapas
Trečio Dainų dainelės etapo televizijos koncertai organizuojami 2024 m. vasario–gegužės mėnesiais Vilniuje. Konkurso organizatorius sudaro savivaldybes atstovaujančių solistų ir ansamblių paskirstymo į televizijos koncertus grafiką ir televizijos koncertų programą.
Dalyvių pasirodymą televizijos koncertuose vertina Konkurso organizatoriaus patvirtinta respublikinė vertinimo komisija.
2024 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“
III etapo A, B, C, D kategorijų dalyvių sąrašas

IV Dainų dainelės 2024 etapas
Finalinė Dainų dainelės šventė Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje ir baigiamieji Konkurso laureatų koncertai Nacionaliniame operos ir baleto teatre bus organizuojami 2024 m. gegužės mėnesį Vilniuje.

2024 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ laureatų sąrašas

* Žiūrovų išrinktas konkurso laureatas bus paskelbtas pasibaigus balsavimui 2024 m. gegužės 20 d.