Lašeliukai 2009

Lašeliukai. Dainos vaikams

Sudarė Romualdas Kondratas
Leidinio redaktorė Vytautė Markeliūnienė 
Vilnius, 2009

Turinys

Lašeliukai
Muzika A. Žilio, eilės A. Zulumskytės

3

Utis-Tutis
Muzika J. Cechanovičiaus, eilės S. Žlibino

5

Ožiukas
Muzika V. Mikalausko, eilės S. Žlibino

7

Tas bernelis balamūtas
L. Abario harmonizuota lietuvių liaudies daina

9

Kepa močiutė pyragą
Muzika K. Vasiliauskaitės, eilės Z. Gaižauskaitės

10

Paršiukas be sparnų
Muzika D. Kairaitytės, eilės S. Gedos

12

Žilvičiukai
Muzika D. Kairaitytės, eilės A. Matučio

16

Ir atlėkė paukčiukė
K. Vasiliauskaitės išplėtota lietuvių liaudies daina

18

Aš šią naktelę
K. Vasiliauskaitės išplėtota lietuvių liaudies daina

24

Tėvulio dvare ievarėlis
K. Vasiliauskaitės išplėtota lietuvių liaudies daina

27

Baltos meškos
Muzika L. Abario, eilės V. Pupeikytės

31

Žalioj girelėj taip tylu
K. Vasiliauskaitės harmonizuota danų liaudies daina

33

Kovo lietus
Muzika D. Kairaitytės, eilės J. Degutytės

35

Giesmė Barborai Žagarietei
Muzika K. Vasiliauskaitės, žodžiai liaudies

37

Jėzau, kuris palikęs dangų
Muzika K. Vasiliauskaitės, nežinomo autoriaus eilės

39

Senelis
Muzika J. Cechanovičiaus, eilės D. Teišerskytės

43

Laukuos
Muzika A. Raudonikio, eilės St. Žlibino

45

Ar girdi?
Muzika A. Raudonikio, eilės J. Lapašinsko

47

Vėjas lapą nukrėtė
K. Vasiliauskaitės išplėtota lietuvių liaudies daina

49