Stiklo ženklai 2009

Stiklo ženklai. Dainos vaikams

Sudarė Romualdas Kondratas
Leidinio redaktorė Vytautė Markeliūnienė
Vilnius, 2009

Turinys

Leliumai
K. Vasiliaukaitės išplėtota lietuvių liaudies daina

3

Neraudok motule
Muzika J. Cechanovičiaus, eilės S. Žlibino

6

Lek gervė
Muzika V. Juozapaičio, harmonizuota lietuvių liaudies daina

8

Ein bernelis per laukelį
K. Vasiliaukaitės išplėtota lietuvių liaudies daina

11

Kad noriu verkiu
Muzika V. Juozapaičio, eilės V. Skripkos

14

Svajok mano vaike
Muzika L. Abario, eilės E. Šicaitės

16

Šokit paukšiai
Muzika G. Savinienės, eiles M. Vainilaičio

19

Žydi mano karalijos
Muzika G. Savinienės, eiles M. Vainilaičio

22

Vanagėlio kelione
Muzika D. Kairaitytės, eilės L. Gutausko

26

Meškos lopšinė
Muzika D. Kairaitytės, eilės A. Matučio

33

Ir vėl gegužis
Muzika A. Raudonikio, eilės M. Vainilaičio

38

Kalėdų rytas
Muzika V. Juozapačio, eilės B. Dačiulio

41

Laimingų!
Muzika L. Narvilaitės, eilės Z. Čepulytės

47

Žirgelio daina
Muzika L. Narvilaitės, eilės S. Gedos

51

Stiklo ženklai
Muzika ir eilės A. Bružo

58