Dainų dainelė 2014. Bukletas

„Dainų dainelė“ 2014
Bukletas „40 metų mūsų „Dainų dainelei“

Turinys

Sveikinimų žodžiai

Vietoj pradžios

9

Iš konkurso pirmųjų kūrėjų atminties

15

Apie pirmąją programėlę

21

...ir pirmųjų konkursų „Dainų dainelė“ statistika

25

Apie repertuarą

27

Apie šventę ir sceną

35

Apie kelią iki Vilniaus

47

Apie „paukštuką“, kuriam Keturiasdešimt

53

Vietoj pabaigos

59