Nuskambėjo keliai 2009

Nuskambėjo keliai. Dainos vaikams

Sudarė Romualdas Kondratas
Leidinio redaktorė Nailia Galiamova 
Vilnius, 2009

Turinys

Nuskambėjo keliai
Muzika V. Juozapaičio, eilės R. Parnarauskienės

3

Gul žvirblis šalia koknes
G. Vanagaites harmonizuota lietuvių liaudies daina

9

Liepa
Muzika ir eiles S. Tamašauskaitės

11

Kalėdos
Muzika ir eilės S. Tamašauskaitės

14

Mamos šiluma
Muzika ir eilės S. Tamašauskaitės

21

Vanagėlio kelionė
Muzika K. Vasiliauskaitės, ei1es L. Gutausko

23

Ei, lunkela lunkela
K. Vasiliauskaitės harmonizuota ietuvių liaudies daina

26

Balta varna
Muzika J. Cechanovičiaus, eilės D. Teišerskytės

29

Vaiduoklio dainelė
Muzika J. Cechanovičiaus, eilės J. Liniausko

34

Mažasis vaiduoklis
Muzika J. Cechanovičiaus, eilės J. Liniausko

40

Šimtakojis
Muzika G. Savinienės, eilės R. Lukšienšės

44

Pirmasis sniegas
Muzika G. Savinienės, eilės R. Lukšienės

47

Pilnosios akys
Muzika G. Savinienes, eilės S. Neries

50

Motinai
Muzika A. Raudonikio, eilės S. Žlibino

54

Vakaras jūroj
Muzika A. Raudonikio, eilės S. Neries

58

Skrydis
Muzika T. Leiburo, eilės G. Zdebskio

60

Žiogas
Muzika T. Leiburo, eilės A. Antanavičiaus

65

Dainelė tėčiui
Muzika M. Noviko, eilės A. Šalkauskaitės

69

Pakalnutės
Muzika M. Noviko, eilės V. Barausko

71

Aguonos
Muzika M. Noviko, eilės A. Saulyno

76

Natos
Muzika R. Šerkšnytės, eilės R. Skučaitės

79

Tau ačiū, Tėvyne
Muzika V. Mikalausko, eilės A. Slavicko

84

Bosų bosas kontrabosas
Muzika S. Mickio, eilés V. Žitkaus

88

Jonvabalis
Muzika G. Abariaus, eilés S. Žlibino

92

Miško varpeliai
Muzika N. Galiamovos, eilės R. Skučaitės

96