Balsavimas

Balsavimas LRT.lt portale prasidės atrankinės laidos transliacijos metu sekmadienį ir tęsis iki artimiausio šeštadienio 20.00 valandos.

Koncertų archyvas


Kraunasi...
< Balsuoti

Dalinkis

Siųskite savo įspūdžius: tekstus, fotografijas iš šios ir anksčiau vykusių "Dainų dainelė" konkursų į dainele@lrt.lt

“Tai tyras mūsų juokas,
Ir šypsenos gražios
Tai mūsų gyvenimas, mūsų viltis.
Mes keliame ranką ir skrendam į kelią
“DAINŲ DAINELĖ” – vaikų ateitis”

Rašo Kristina Buidovaitė iš Aleksandravėlės Rokiškio rajone.

Prieš 40 m. (1974) pirmame “Dainų dainelės” konkurse dalyvavo ir tapo žiūrovų laureate penkiametė Eglė Morkūnaitė iš Joniškio. Ji dainavo nuotaikingą V. Aleknaitės dainą “Popierinis kapitonas”. Kaip laureatė buvo apdovanota spalvotu metalofonu, kurį labai brangino. Jos nuotrauka buvo išspausdinta savaitraštyje “Kalba Vilnius” ir “Moters kalendoriuje”. Jos nuotrauką ir dabar dažnai rodote pradėdami “Dainų dainelės” laidas (mergaitė su baltu jūreivio kostiumėliu laiko rankose raudoną vairą). Ši “Dainų dainelė” nulėmė tai, kad ji visą gyvenimą draugauja su muzika. Tais pačiais metais penkiametė pradėjo lankyti muzikos mokyklą, fortepijono specialybę. Baigė Lietuvos muzikos akademiją… Šiuo metu Eglė Buožiuvienė – Joniškio “Aušros” gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, negailinti jėgų nei laisvalaikio, mylima mokinių. 1998 m. jos rengtas solistas Simonas Kilius sėkmingai debiutavo, o 2000 m. tapo laureatu. 2000 m. mergaičių ansamblis irgi parsivežė laureačių diplomus. “Dainų dainelėse” savo jėgas jau bandė ir Eglės pačios vaikai Gintarė ir Augustas.

Sonatos Valiūnaitės eilės iš Rokiškio rajono Moškėnų:

Jei tau užmynė ant ausies dramblys
“Dainų dainelės” paklausyk !
Ir lyg paukštelis nešama
Per Lietuvą nuskries daina…

Senelis koja muš į taktą,
Anūkas mes šalin ‘kompaktą’
Ir net nedorėlis dramblys.,
Išgirdęs dainą – pats pragys….

Sveika gyva, “Dainų danele”
Jau jungiu LRT kanalą !

Esu Rita Malinauskaitė – Misiūnienė iš Pakruojo. Dalyvavau pirmoje “Dainų dainelėje” 1974m. (vadovė Liucija Ragaišienė) Man buvo 5 metai. Dainavau “Audėjėlę” su skrynute rankose ir didžiuliu kaspinu. Turiu 1974 m. laikraštį “Kalba Vilnius”, kur įdėta mano nuotrauka. Savo nuotrauką matau per TV “Dainų dainelės” vinjetėse. Ar buvau laureate – neprisimenu. Kiek pamenu buvau mažiausia dalyvė ir labai bijojau važinėjančių kamerų. Myliu dainą ir iki šiol. Su nostalgija prisimenu vaikystę ir gražias daineles.

Esu Inga Moisiejūtė, 1978 m. laureatė. Tuomet man buvo 6 metukai, ir mūsų duetas su Gražina Sataite atlikome dainą “Gruodžio sniegas”. Tais metais mes buvome vienintelis tokio amžiaus duetas, dainuojantis dviem balsais. Dėlto ir tapom laureatėmis. Dabar kiti laikai, jaunieji dainininkai stebina savo gabumais, artistiškumu ir repertuaru. Iš muzikos duonos nevalgau, bet žinoma, “Dainų dainelė” paliko savo pėdsaką – labai norėjau toliau groti ir dainuoti, tad baigiau muzikos mokyklą ir studijuodama universitete dainavau Universiteto Dainų ir šokių ansamblyje. Be muzikos ir dabar tiesiog nemokėčiau gyventi.

Rašo Živilė Aleksandravičiūtė iš Kuršėnų

Dainų dainelė per šalį plaukia
Maži vaikučiai kasdien laukia
Kaip saulės ir gėlės žiedelio,
Kaip vyturio skambios giesmelės.

Kas nori ją išgirst, klausyti,
Tai prašom ją ir aplankyti,
Nes mūsų ji labiausiai laukia,
Dainų dainelė Mylimiausia!

Jolita Metrikytė iš Naujosios Akmenės rašo:

Kai šviečia saulelė.
Šypsosi širdelė
Juokiasi natelė
Kai skamba dainų dainelė

Būk gera, Dainų dainele,
Pasikvieski ir mane,
Lai skambės dainelė ekrane
Plotų man visi – aš tikrai tikiu.

Sveika, “Dainų dainele”, Tau rašo tavo draugė Karolina Juškaitė iš Raseinių. Aš pas tave atvažiuoju nuo 1998 m. tada buvau 5-erių metukų. Bet kaip buvo smagu dainuoti prie tokio didelio orkestro, tokioj didžiulėj scenoj ! Vėliau susitikdavome visada, kai tik tu išskleisdavai savo dainos sparnus… Draugauti su tavimi mane paskatino mamytė – Airina Juškienė. Ji taip pat buvo Tavo draugė. 1990 m. “Dainų dainelės” laureatų koncerte Sporto rūmuose žemaičių krašto dainą “Ir paaugo žali liepa” dainavo šeimyninis duetas – brolis ir sesė – Laimonas ir Airina Teresos iš Raseinių. …Kai susirenka visa šeima, mes dažnai muzikuojame: dėdė groja klarnetu, močiutė su seneliu akordeonais, mudvi su mamyte – smuikais, o tėtukui su broliu duodame būgnus daužyti… Linkiu dar daug daug metų skambėti, džiuginti jaunus ir senus. Linkiu, kad susirastum daug naujų draugų, kad niekad nepritrūktų Tau linksmų melodijų.

Edita Metrikytė iš Naujosios Akmenės rašo:

Daina – tai pasakų šalis,
Kurioj gyvuojame visi.
Dainoj vaikų šalis graži,
Kurioj dainuojame visi.
Dainų dainelė – tai jėga,
Kurios pamiršti nevalia!

Rasa Guntienė, tada Mačiūnaitė 1978 m. būdama 11 metų pelnė laureato vardą, rašo: “Labai malonu, kad Jūsų dėka mes trumpam grįšime į vaikystės pasaką, sukdamiesi nesibaigiančių darbų ratuose stabtelsime ir paskęsime prisiminimų jūroje… Kas gali būti gražesnio už vaikystę ? ..Kas gali būti tyresnio, tikresnio, švaresnio už tą mažytę širdelę, kuri tuomet, prieš daugelį metų, spurdėjo iš virpulio ir džiaugsmo… Kiek daug tuomet man, 10 metų mergaitei, reiškė didžiulė Operos ir baleto teatro scena, simfoninis orkestras, pilna salė žiūrovų, plojančių man, mažytei mergaičiukei ir jos dainelei “Piemenukas”. Mama dar ir dabar, praėjus 26 metams, paprašo: ”Na, piemenuk, dūduoki rageliu, jau rasa sužibo ant žolių…” ir braukia džiaugsmo ašarą… Kiek daug šis konkursas ir laureato titulas reiškia dabar man. Mano vaikams – vienuolikamečiui sūnui ir septynmetei dukrai – tai didžiulis pasididžiavimas. Labai liūdna, kad tuometinė LTSR nusipelniusi veikėja Zinaida Varanavičienė negali pasidžiaugti drauge su manimi, savo buvusia auklėtine.

Eglė Nepaitė iš Klaipėdos rajono Kretingalės sukūrė eilėraštuką:

Dainų dainele, tu tokia skambi
Ir tavo dainos nuostabiausios iš visų.
Savo tauriu tikslu tu man tokia graži
Gyvuoki dar ilgai ilgai !

Poetė Simona Petkutė iš Šilalės

Dainų dainelei natas dėliojau
Smuiko raktą piešiau ir spėliojau:
Kaip suskambės mano penklinėj natos,
Jas solfedžiuot buvau seniai pratęs

Kur dainuoja labai gražiai ?
Kur laimingi visi vaikai ?
Kur ? Ten, kur visi auksiniais balsais
Dainuoja visos Lietuvos vaikai

Tai „Dainų dainelė“
Ji rodo visiems kelią
Į penklinę ir natas
Ir leidžia pasiekti žvaigždes !

Ingos Juknevičiūtės iš Ignalinos eilėraštis „Auganti Lietuva“:

O, Lietuva, šalie manoji,
Auginki jauną kartą savyje,
Ir apie ką ji tu dažnai svajoji ?
Ar tik negrūdini dainelių ugnyje ?

Tu pasipuošus giriom, upėm, ežerais
Kvieti į savo glėbį dainų dainą.
Ir nuskamba kasdien žaliais miškais –
“Dainų dainelės” aidas per pasaulį eina!

Lai liejasi skambi daina į tolį,
Su mūs visų nušvitusiais veidais.
“Dainų dainele”,Tu viena drąsiai nešioji
Ant rankų skambią dainą su visais.

Dovilė Nianytė iš Klaipėdos “Smeltės” vid. m-los ansambliu, kuriam vadovavo Regina Valskienė, dalyvavome 1990,1992,1994 ir 1996 metais ir visais kartais tapome “Dainų dainelės” laureatais. Tuos laikus prisimenu kaip vienus nuostabiausių momentų savo gyvenime. Net ir dabar žiūrėdama “Dainų dainelę” negaliu nesijaudinti už mažuosius dainininkus, dainuojančius scenoje, malonu dar kartą išgirsti ir mūsų ansamblio atliktas dainas… deja, bet muzikinio kelio netęsiau.

Vilnietė Gretė Gineitytė parašė:

Daug moksleivių įvairių:
Didesnių ir mažesnių,
Gražią dainą taip dainuoja,
Kad visi kvėpuot sustoja,

O kai reikia jiems sustoti,
Visi šaukia: “Pakartoti” !
Kaip šaunu tokioj šaly,
Kur visi tokie geri,

Ir dainuoja, muzikuoja,
Gražią dainą uždainuoja.

Laimonas Bučnys: išgirdęs Jūsų prašymą per TV atsiliepti visiems “Dainų dainelės” laureatams, iškart susidomėjau, nes galbūt, tai potenciali galimybė pamatyt savo buvusius scenos kolegas. Laureatu tapau 3 kartus. Pirmojo karto (berods tai buvo 1988 m.) nelabai pamenu. Tada dar net ketverių nebuvau. Tik nuostabus prizas kažkaip įstrigo. Fortūna lydėjo ir per kitus du konkursus. O metų, deja, neprisimenu. “Dainų dainelės” akimirkos – vienos nuostabiausių mano gyvenime ir tai sakau labai nuoširdžiai. Jaučiu didelę pagarbą tiems, kurie organizuoja, remia šį nuostabų konkursą, dalyvauja jame be jo nepamiršta.

Dvi sesutės Dovile ir Jūratė Voronko iš Plungės rajono Stalgėnų kaimo sukūrė poemą “Kas per šventė”:

Sėdžiu ant kelmelio žalio –
Žiūriu natos puotą kelia:
Do taip smarkiai muša būgną ,
Net žalia girelė dunda.
Re smuiku tuoj kad užgros,
Ir linksmai linksmai kvatos.
Mi paėmus mamos suknią
Eina Do padėt mušt būgną.
Fa su sol linksmam būry,
Kviečia šokt natelę Si
Tai ir puotą kelia natos –
Net girelė trata, trata,
Bet ar žinot, kas per šventė?
Jie Dainų dainelę švenčia !

Štai pavasaris atėjo,
atgijo pievos ir laukai.
Televizijoj suskambo
Mūs vaikų skambūs balsai
– rašo trečiaklasė Austėja Gendvilaitė iš Plungės rajono Noriškių kaimo.

Mūsų dainorėliai – gintarėliai – jau daug turų laimėję,
į Vilnių sugužėję, yra atrankinio turo – festivalio :
”Dainų dainelė” laureatai.
Eilėraštukas iš Kaišiadorių rajono Vilūnų pagrindinės mokyklos ketvirtokų laiško:

Tai dainelė, tai daina –
Mūsų džiaugsmas ir svaja
Šis konkursas nuostabus,
Prie ekrano kviečia mus.

Čia visi linksmai dainuoja,
Čia vien juokas ir daina,
Niekad liūdna čia nebūna
Tai dainelė, tai daina!
– rašo Gražvyda Simanavičiūtė, Vilma Supkaitytė ir Mylda Maleckaitė

Jums rašo pirmosios “Dainų dainelės” laureatė Alina Dzedulionienė (Stelingytė) ,kuri laureate tapo, dainuodama Gargždų 2-os vidurinės mokyklos mergaičių tercete kartu su Irena Jucyte ir Alma Kuneikaite. Niekada nepamiršiu koncerto Valstybinės filharmonijos salėje 1974 metų gegužės 17 dieną. Esu išsaugojusi net to koncerto programėlę su dalyvių ir mums akomponavusių muzikantų autografais. Prisimenu ir dovanėlę,kurią gavau-mielą pūkuotą žaislinį kačiuką…Nors aš profesionalia dainininke ir netapau – esu inžinierė statybininkė – tačiau daina lydi mane visur: ir išvykose į gamtą,ir draugų susiėjimuose. Mūsų klasės paskutiniame susitikime po 25 metų baigus vidurinę dalyvavome visas mūsų tercetas (mes klasiokės) ir vėl sudainavome Vaitkevičiaus ,,Prisiminimų valsą”. Mums atrodė,kad jis skamba taip pat,kaip tais 1974 metais. Kitos mūsų terceto dalyvės irgi netapo profesionaliomis dainininkėmis: Irena Jucytė yra piešimo mokytoja, o Alma Kuneikaitė – ekonomistė…“Dainų dainelėje’, praėjus 30 metų po manosios,dainuoja mano jauniausia iš trijų vaikų Vaiva…

Karolis Noreika iš Vylūnų pagrindinės mokyklos sueiliavo:
Lietuvos šalelės-
“Dainų dainelė”
Ten dainuoja visi:
Maži ir dideli.

Ten patenka
Tik geriausi.
Patys balsingiausi,
Jie dainuoja daineles,

Kuria patys joms eiles.
Ploja jiems visi visi
Dideli ir mažesni.

 

Nuostabi šventė
Dainų dainelė nuostabi šventė
Joje susirenka vaikai
Maži ir dideli

Dainuodami jie atiduoda širdį
Ir man jaunam ir tau senam
Dainuoja jie apie katytę
Apie senelę ir žvaigždes

Ir apie gimtą Lietuvėlę
Kur auga mūsų dainorėliai
Dainų dainelė – nuostabi šventė
Tegu išlieka dar ilgai ilgai

 

Skamba dainų dainelė
Iš vaikučių lūpų
Tegu ji nenutyla
Dar daug daug metų

Tegul balsai jų aidi
Po visą mūs tėvtynę
Daugiau dainelių norim
Išgirst apie gimtinę

Tegul šimtai akučių
Iš ekrano į mus žiūri
Tegul savy išsaugo
Brangiausia ką jie turi

– abu eilėraščius parašė Jonavos Ruklos vidurinės mokyklos antrokai

Bilietai

KONKURSO DAINŲ DAINELĖ BAIGIAMASIS KONCERTAS

„Dainų dainelė” tai vienas unikaliausių, daugiausiai dalyvių pritraukiančių, ilgametes tradicijas turinčių ir tęsiančių šalies muzikinių renginių. „Dainų dainelė“ siekia puoselėti dainavimo kultūrą, skatinti gabių vaikų meninę saviraišką, atrinkti geriausius šalies jaunuosius solistus ir vokalinius ansamblius.

Nuo 1974 m. rengiamas konkursas, kuris į profesionalaus muziko kelią atvedė ne vieną šiandien žinomą Lietuvos dainininką, organizuojamas jau dvidešimt penktą kartą. Per visą „Dainų dainelės“ gyvavimo istoriją konkurse dalyvavo per 200 tūkstančių mokinių. Per šiuos metus susiformavo graži tradicija baigiamąjį konkurso laureatų koncertą rengti Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

LNOBT – DIDŽIOJI SALĖ | SEKMADIENIS, BIRŽELIS 12, 2022, 16:00 VAL. BILIETAI

logo

Piešk

Laukiame Jūsų piešinių apie “Dainų dainelė” konkursą. Piešinius siųsti į dainele@lrt.lt

Juliaus Herbs
-
Povilo Bernoto
-
Zigmo Kranausko
-
Lauros Buzaitės
-
Danila Berezko
-
Adelės Žukauskaitės
-
Fedorovičiūtės Olivijos
-
Patricijos Špokaitės
-
Adrianos Kobačkovos
-
Agotos Zaveckaitės
-
Ievos M.
-
Ievos M.
-
Ievos M.
-
Joanos Malinos Starikovič
-
Mėjos Emos Pajedaitės
-
Joanos Malinos Starikovič
-
Mėjos Emos Pajedaitės
-
-
-
Vilmanto Zabarausko
-
-
Liepa Emilija Česnakavičiūtė
-
Rugilė Paulina Pociūtė
-
Deivė Niauraitė
-
Saulė Puidokaitė
-
Adelija Daškevičiūtė
-
Agota Korytė
-
Svaja Kiršaitė
-
Aušrinė Šležaitė
-
Sofija Dubinovičiūtė
-
Augustas Bareikis
-
Unės Mortos Keršulytės
-
Ugnė Trimirkaitė
-
-
Saulė Šestokaitė
-
Andrea Ungulaitytė
-
Jonas Čipkus
-
Mikalojus Matrosovas
-
Saulė Žitkutė
-
Ieva Švarlytė..
-
Ursula Ivask, 6 m., Giedraičiai, Molėtų r.
-
Onutės Skramtai
-
Martyno Viliaus
-
Ievos Tamošiūnaitės
-
Ievos Švarlytės
-
Ievos Dvarionaitės
-
Gabrieliaus Gusto Krukausko
-
Evitos Saulynaitės
-
Vasarės Lapienytės
-
Naglio Kuzmos
-
Evos Voitovič
-
Elžbietos Šapkauskaitės
-
Domilės Šaltenytės
-
Danielės Tiškutės
-
Benjamino Danio
-
Agnės Ivanickaitės
-
Amelijos Ramonaitės
-
Aušrinės Stankevičiūtės
-
Ąžuolo Liškevičiaus
-
Beatričės Švilpaitės
-
Elenos Ruikaitės
-
Emilės Riškevičiūtės
-
Emilijos Lapėnaitės
-
Gintarės Mortos
-
Kerniaus Trakymo
-
Laimos Buinevičiūtės
-
Linos Buišaitės
-
Lukos Žiauberytės
-
Mėtos Dilytės
-
Pasakos Dilytės
-
Patricijos Tėjos Veselytės
-
Patricijos Tėjos Veselytės
-
Robertos Vaičiūtės
-
Smiltės Mažūraitės
-
Tėjos Sidaravičiūtės
-
Ulos Jankauskaitės
-
Ulos Juzėnaitės
-
Vakarės Stankevičiūtės
-
Vėjo Stalgio
-
Viktorijos Valančauskaitės
-
Augustės Stonytės
-
Agnės Ivanickaitės
-
Dominykos Laurinavičiūtės
-
Ginto Buivido
-
Karolio Joco
-
Laimos Biunevičiūtės
-
Mykolo Kuan Keys
-
Rapolo Venckaus
-
Rūtos Amšiejūtės
-
Dovilės Mickutės
-
Dominykos Velutytės
-
Birutės Petraitytės
-
Agotos Patejūnaitės
-
Ulos Juzėnaitės
-
Elžbietos Onos Kiudulaitės
-
Ievos Savkinaitės
-
Jono Žilio
-
Julijos Akelis
-
Martynos Savastijonok
-
Milijos Tomilinaitės
-
Upės Beatričės Černiauskaitės
-
Veronikos Knutovaitės
-
Veronikos Knutovaitės
-
-
-
-
-
Deivido Zeniausko
-
Simono Bačkio
-
Eimio Petkaus
-
Elados Tsevos
-
Rugilės Černiauskaitė
-
Roko Raibio
-
Minijos Skuodaitės
-
Liepos Matukonytės
-
Izabėlės Lebednikaitė
-
Valdos Bekešiūtės
-
Vasarės Vaičiūlytės
-
Ievos Buišaitės
-
Jurgio Vyrukaičio
-
Kristijono Šinkūno
-
Gilijos Gerdos Veževičiūtės
-
Mortos Gintarės Vasiliūtės
-
Sofijos Kizelytės
-
Karolinos Liudavičiūtės
-
Ulos Juozapaitytės
-
Robertos Vaičiūtės
-
Smiltės Mazūraitės
-
Uršulės Mašanauskaitės
-
-
Vytautės Cvirkaitės
-
Liepos Čivilytės
-
Atenės Ravinkaitės
-
Atenės Ravinkaitės
-
RŪTOS RAZMAITĖS 9m. mokosi Klaipėdos ,,Gilijos,, pradinėje mokykloje.
-
RŪTOS RAZMAITĖS 9m. mokosi Klaipėdos ,,Gilijos,, pradinėje mokykloje.
-
Brigitos Žiškytės, 6 m., Radviliškis.
-
Augustas Žiškys, 4 m., Radviliškis.
-
Danielė Alenčikaitė 10m.
-
Brigita Žiškytė, 6 m., Radviliškis.
-
Saulė Kundreckaitė 8 metai, Marijampolė.
-

Žiūrėk

„Dainų dainelė 2022“

Vedėjai Gerūta Griniūtė ir Ignas Krupavičius

2022.02.20 „Dainų dainelė“ 1 koncertas  (žiūrėti)
2022.02.27 „Dainų dainelė“ 2 koncertas (žiūrėti)
2022.03.06 „Dainų dainelė“ 3 koncertas (žiūrėti)
2022.03.13 „Dainų dainelė“ 4 koncertas (žiūrėti)
2022.03.20 „Dainų dainelė“ 5 koncertas (žiūrėti)
2022.03.27 „Dainų dainelė“ 6 koncertas (žiūrėti)
2022.04.03 „Dainų dainelė“ 7 koncertas (žiūrėti)
2022.04.10 „Dainų dainelė“ 8 koncertas (žiūrėti)
2022.04.17 „Dainų dainelė“ 9 koncertas (žiūrėti)
2022.04.24 „Dainų dainelė“ 10 koncertas (žiūrėti)
2022.05.01 „Dainų dainelė“ 11 koncertas (žiūrėti)
2022.05.08 „Dainų dainelė“ 12 koncertas (žiūrėti)

 

„Dainų dainelė 2020“

Vedėjai Gerūta   Griniūtė ir Ignas Krupavičius

„Dainų dainelė 2020“ laureatų koncertas (žiūrėti)

2020.02.02 „Dainų dainelė“ 1 koncertas  (žiūrėti)
2020.02.09 „Dainų dainelė“ 2 koncertai  (žiūrėti)
2020.02.23 „Dainų dainelė“ 3 koncertai  (žiūrėti)
2020.03.01 „Dainų dainelė“ 4 koncertai  (žiūrėti)
2020.03. 08 „Dainų dainelė“ 5 koncertas  (žiūrėti)
2020.05.03 Koncertas motinos dienai „Dainų dainelę jums skiriu“  (žiūrėti)
2020.09.06 „Dainų dainelė“ 6 koncertas   (žiūrėti)
2020.09.13 „Dainų dainelė“ 7 koncertas   (žiūrėti)
2020.09 .20 „Dainų dainelė“ 8 koncertas   (žiūrėti)
2020.09.27 „Dainų dainelė“ 9 koncertas  (žiūrėti)

„Dainų dainelė 2018“

Vedėjai Raminta Naujanytė (Bjelle) ir Ignas Andriukevičius

„Dainų dainelė 2018“ laureatų koncertas I dalis. (žiūrėti)
„Dainų dainelė 2018“ laureatų koncertas II dalis. (žiūrėti)
„Dainų dainelė 2018“ laureatų populiarėjimo šventė. (žiūrėti)

2018.03.04 „Dainų dainelė“ 1 koncertas  (žiūrėti)
2018.03.11 „Dainų dainelė“ 2 koncertai  (žiūrėti)
2018.03.18 „Dainų dainelė“ 3 koncertai  (žiūrėti)
2018.03.25 „Dainų dainelė“ 4 koncertai  (žiūrėti)
2018.04. 01 „Dainų dainelė“ 5 koncertai  (žiūrėti)
2018.04.08 „Dainų dainelė“ 6 koncertai  (žiūrėti)
2018.04.15 „Dainų dainelė“ 7 koncertai (žiūrėti)
2018.04.22 „Dainų dainelė“ 7 koncertai  (žiūrėti) 2018.04.22 „ Dainų dainelė „7 koncertai  (žiūrėti)
2018.04.29“ “Dainų dainelė” 9 koncertas  (žiūrėti)
2018/05/06 “Dainų dainelė” 10 koncertas  (žiūrėti)
2018/05/13 “Dainų dainelė” 11 koncertų  (žiūrėti)
2018.05.20 „Dainų dainelė“ 12 koncertų  (žiūrėti)
2018.05.27 „Dainų dainelė“ 13 koncertų  (žiūrėti)

 

„Dainų dainelė 2016“

Vedėjai Ona Kolobovaitė ir  Ignas Andriukevičius

2016.05.29 „Dainų dainelė 2016“ laureatų koncertas. (žiūrėti)
2016.05.27 „Dainų dainelė 2016“ laurų populiarumo šventė. (žiūrėti)

2016.02.14 „Dainų dainelė“ 1 koncertas (žiūrėti)
2016.02.21 „Dainų dainelė“ 2 koncertas (žiūrėti)
2016.02.28 „Dainų dainelė“ 3 koncertai  (žiūrėti)
2016.03.06 „Dainų dainelė“ 4 koncertai  (žiūrėti)
2016.03. 13 „Dainų dainelė“ 5 koncertai  (žiūrėti)
2016.03.20 „Dainų dainelė“ 6 koncertai  (žiūrėti)
2016.03.28 „Dainų dainelė“ 7 koncertai  (žiūrėti)
2016.04.03 „Dainų dainelė“ 8 koncertai  (žiūrėti)
2016.04.10 “ „Dainų dainelė“ 9 koncertas  (žiūrėti)
2016.04.17 „Dainų dainelė“ 10  koncertų (žiūrėti)
2016.04.24 „Dainų dainelė“ 11 koncertų  (žiūrėti)
2016.05.01 „Dainų dainelė“ 12  koncertų (žiūrėti)
2016.05.08 „Dainų dainelė“ 13  koncertų (žiūrėti)
2016.05.15 „Dainų dainelė“ 14  koncertų (žiūrėti)
2016.05.22 „Dainų dainelė“ 15 koncertų  (žiūrėti)

„Dainų dainelė 2014“

Vedėjas  Ignas Krupavičius
2014.06.01 „Dainų dainelė 2014“ laureatų koncertas. (žiūrėti)
2014.05.30 „Dainų dainelė 2014“ laurų populiarumo šventė. (žiūrėti) 

2014.02.22 “Dainų dainelė” 1 koncertas (žiūrėti)
2014.03.01 “Dainų dainelė” 2 koncertas (žiūrėti)
2014.03.08 “Dainų dainelė” 3 koncertas (žiūrėti)
2014.03.15 “Dainų dainelė” 4 koncertas (žiūrėti)
2014.03.22 “Dainų dainelė” 5 koncertas (žiūrėti)
2014.03.29 “Dainų dainelė” 6 koncertas (žiūrėti)
2014.04.05 “Dainų dainelė” 7 koncertas (žiūrėti)
2014.04.12 “Dainų dainelė” 8 koncertas (žiūrėti)
2014.04.19 “Dainų dainelė” 9 koncertas (žiūrėti)
2014.04.26 “Dainų dainelė” 10 koncertas (žiūrėti)
2014.05.03 “Dainų dainelė” 11 koncertas (žiūrėti)
2014.05.10 “Dainų dainelė” 12 koncertas (žiūrėti)
2014.05.17 “Dainų dainelė” 13 koncertas (žiūrėti)
2014.05.24 “Dainų dainelė” 14 koncertas (žiūrėti)

 Dainų dainelė 2012

Vedėjas Ignas Krupavičius
Baigiamasis Laureatų koncertas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (1 dalis) (žiūrėti)
Baigiamasis Laureatų koncertas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (2 dalis) (žiūrėti)
Laureatų apdovanojimų šventė šokio teatre (žiūrėti)

2012.02.25 “Dainų dainelė” 1 koncertas (žiūrėti)
2012.03.03 “Dainų dainelė” 2 koncertas (žiūrėti)
2012.03.17 “Dainų dainelė” 4 koncertas (žiūrėti)
2012.03.24 “Dainų dainelė” 5 koncertas (žiūrėti)
2012.03.31 “Dainų dainelė” 6 koncertas (žiūrėti)
2012.04.07 “Dainų dainelė” 7 koncertas (žiūrėti)
2012.04.14 “Dainų dainelė” 8 koncertas (žiūrėti)
2012.04.21 “Dainų dainelė” 9 koncertas (žiūrėti)
2012.04.28 “Dainų dainelė” 10 koncertas (žiūrėti)
2012.05.05 “Dainų dainelė” 11 koncertas (žiūrėti)
2012.05.12 “Dainų dainelė” 12 koncertas (žiūrėti)
2012.05.19 “Dainų dainelė” 13 koncertas (žiūrėti)

 Dainų dainelė 2010

Vedėjas Ignas Krupavičius
Dainų dainelė 2010 m. Laureatų koncertas, I dalis (žiūrėti)
Dainų dainelė 2010 m. Laureatų koncertas, II dalis (žiūrėti)

2010.02.21 “Dainų dainelė” 1 koncertas (žiūrėti)
2010.02.28 “Dainų dainelė” 2 koncertas (žiūrėti)
2010.03.07 “Dainų dainelė” 3 koncertas (žiūrėti)
2010.03.14 “Dainų dainelė” 4 koncertas (žiūrėti)
2010.03.21 “Dainų dainelė” 5 koncertas (žiūrėti)
2010.03.28 “Dainų dainelė” 6 koncertas (žiūrėti)
2010.04.04 “Dainų dainelė” 7 koncertas (žiūrėti)
2010.04.11 “Dainų dainelė” 8 koncertas (žiūrėti)
2010.04.18 “Dainų dainelė” 9 koncertas (žiūrėti)
2010.04.25 “Dainų dainelė” 10 koncertas (žiūrėti)
2010.05.02 “Dainų dainelė” 11 koncertas (žiūrėti)
2010.05.09 “Dainų dainelė” 12 koncertas (žiūrėti)
2010.05.16 “Dainų dainelė” 13 koncertas (žiūrėti)
2010.05.23 “Dainų dainelė” 14 koncertas (žiūrėti)

 

Dainų dainelė 2008

Vedėjas Jurgis Brūzga

Dainų dainelė 2008 m. Laureatų koncertas, I dalis (žiūrėti)
Dainų dainelė 2008 m. Laureatų koncertas, II dalis (žiūrėti)

2008.02.17 “Dainų dainelė” 1 koncertas (žiūrėti)
2008.02.24 “Dainų dainelė” 2 koncertas (žiūrėti)
2008.03.02 “Dainų dainelė” 3 koncertas (žiūrėti)
2008.03.09 “Dainų dainelė” 4 koncertas (žiūrėti)
2008.03.16 “Dainų dainelė” 5 koncertas (žiūrėti)
2008.03.23 “Dainų dainelė” 6 koncertas (žiūrėti)
2008.03.30 “Dainų dainelė” 7 koncertas (žiūrėti)
2008.04.06 “Dainų dainelė” 8 koncertas (žiūrėti)
2008.04.13 “Dainų dainelė” 9 koncertas (žiūrėti)
2008.04.20 “Dainų dainelė” 10 koncertas (žiūrėti)
2008.04.27 “Dainų dainelė” 11 koncertas (žiūrėti)
2008.05.04 “Dainų dainelė” 12 koncertas (žiūrėti)
2008.05.11 “Dainų dainelė” 13 koncertas (žiūrėti)
2008.05.18 “Dainų dainelė” 14 koncertas (žiūrėti)
2008.05.25 “Dainų dainelė” 15 koncertas (žiūrėti)

 

Dainų dainelė 2006

Vedėjas Andrius Bialobžeskis

Dainų dainelė 2006 m. Laureatų koncertas. I dalis (žiūrėti)
Dainų dainelė 2006 m. Laureatų koncertas. II dalis (žiūrėti)

2006.02.26 “Dainų dainelė” 1 koncertas (žiūrėti)
2006.03.05 “Dainų dainelė” 2 koncertas (žiūrėti)
2006.03.12 “Dainų dainelė” 3 koncertas (žiūrėti)
2006.03.19 “Dainų dainelė” 4 koncertas (žiūrėti)
2006.03.26 “Dainų dainelė” 5 koncertas (žiūrėti)
2006.04.02 “Dainų dainelė” 6 koncertas (žiūrėti)
2006.04.09 “Dainų dainelė” 7 koncertas (žiūrėti)
2006.04.16 “Dainų dainelė” 8 koncertas (žiūrėti)
2006.04.23 “Dainų dainelė” 9 koncertas (žiūrėti)
2006.04.30 “Dainų dainelė” 10 koncertas (žiūrėti)
2006.05.07 “Dainų dainelė” 11 koncertas (žiūrėti)
2006.05.14 „Dainų dainelė“ 12 koncertų  (žiūrėti)
2006.05.21 Dainų dainelė 2006 m. Apžvalginė laida  (žiūrėti)

 

Dainų dainelė 1976 m. laureatai (žiūrėti)
Dainų dainelė 1976 m. laureatai 2  (žiūrėti)
Dainų dainelė 1976 m. laureatai 3 (žiūrėti)
Dainų dainelė 1976 m. laureatai 4 (žiūrėti)

Dainų dainelė 1974 m. Pirmasis konkursas, laureatai  (žiūrėti)

LRT tarpininkavimas  (žiūrėti)

Dainų dainelė